Uspješni početak saradnje Općine Stari Grad i Udruženja „Udružene“

Općina Stari Grad je objavila Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za prijavu projekata u 2017. godini.

Udruženje „Udružene“ se na Javni poziv prijavilo sa projektnim prijedlogom „Ekonomsko osnaživanje žena“ i 28.4.2017. godine potpisalo ugovor sa načelnikom Ibrahimom Hadžibajrićem za projekat koji će trajati do oktobra 2017. godine.

Planirano je da projekat traje 6 mjeseci te su nakon dva mjeseca implementacije projekta, Udružene posjetio tim za praćenje provedbe projekata iz Općine Stari Grad, te u skladu sa LOD metodologijom izvršio praćenje uspješnosti implementacije projekta.