Naša misija je da kroz kreativni rad ekonomski osnažimo žene u Bosni i Hercegovini, posebno žene u potrebi, da im omogućimo da iskoriste tradicionalne vještine i znanja, i da ih dodatno usavrše na našim tečajevima. Starosna dob naših pletilja je između 45 i 55 godina. Zapošljavamo između 150 i 200 pletilja u zavisnosti od potreba naših klijenata. Naš godišnji kapacitet proizvodnje je oko 20 000 komada.