Centar za mirovne studije – Publikacija [MIGRENT] – migrant (social) entrepreneurship as a tool of socio-economic emancipation of migrants

Zahvaljujemo se Centru za mirovne studije na primjerku publikacije [MIGRENT]. Udružene i njihov rad su predstavljeni zajedno sa drugim učesnicima ove konferencije.

Publikacija je nastala nakon konferencije [MIGRENT] koja je održana u Zagrebu u aprilu 2017. te je prva konferencija o migrantskom poduzetništvu i migrantskom socijalnom poduzetništvu u Hrvatskoj i jedna od rijetkih takvih u Europi. Konferencija se bavila migrantskim (socijalnim) poduzetništvom kao alatom socio-ekonomske emancipacije migranata i izbjeglica u zemljama u koje su došli.

Publikaciju možete preuzeti na ovom linku

CMS-OD_MIGRENT publication BC fin