Društveno poduzetništvo – šta je to?

Društvo danas suočeno je s brojnim ekonomskim, socijalnim i ekološkim problemima koji su poradi ubrzane globalizacije došli do izražaja zadnjih dvadeset godina uslijed svjetske ekonomske krize. Jaz između bogatih i siromašnih sve je veći pa segment marginaliziranih skupina svakodnevno vodi borbu za preživljavanjem. Društveno ili socijalno poduzetništvo prisutno je danas u svim dijelovima svijeta i predstavlja oblik poslovne aktivnosti kojem je temeljni cilj stvaranje pozitivnog utjecaja na društvo i okoliš, razvoj civilnog društva te borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti, stoga se društveni poduzetnik može posmatrati i kao partner tijelima državne i lokalne vlasti u ostvarivanju društvenih ciljeva.

Društveno poduzetništvo namijenjeno je  stvaranju dobrobiti za društvo, a ne isključivo za vlasnike i investitore kapitala. Evropska unija definiše društvena preduzeća kao kombinaciju društvenih ciljeva i poduzetničkog duha. Ona se fokusiraju na postizanje širih društvenih ciljeva, ciljeva održivosti životne sredine i ciljeva razvoja zajednice.

I mi smo postali vrsta društvenih poduzetnica jer ponajprije svojim djelovanjem želimo pomoći u rješavanju nekog društvenog problema što se može postići na različite načine: zapošljavanjem dugotrajno nezaposlenih osoba, pomaganje osobama s invaliditetom ili starijim osobama, izradom kvalitetne odjeće od recikliranog materijala, kreiranjem prostora gdje mladi inovatori i dizajneri mogu doći do izražaja, kreiranjem uslova kako bi pomogli ne samo lokalnoj zajednici nego društvu u cjelini. Naš glavni cilj nije ostvarivanje dobiti. Naš je interes sredstva reinvestirati i uložiti natrag u zajednicu koja je uložila u nas i podržala naše djelovanje. To ne znači da živimo samo od donacija i čekamo prilive iz budžeta, već da vlastitim aktivnostima djelujemo i konkurišemo na tržištu kao i tradicionalni poduzetnici samo što je naša misija drugačija – radimo s ciljem da nešto promijenimo i učinimo društvo boljim mjestom za život za marginalizirane grupe.

U svom poslovanju, društveni poduzetnici susreću se s brojnim poteškoćama, naročito u izvorima finansijskih sredstava.

Kada pogledate strategije i upoznate se s kriterijima koje morate zadovoljiti da bi postali društveni poduzetnik, dok s druge strane nitko ne ulaže u vaš trud, shvatite da su samo uporni entuzijasti, spremni na velike žrtve, postali uspješni društveni poduzetnici.

Inače nerazvijeno poduzetništvo u BiH praćeno je niskim stupnjem razvoja društvenog poduzetništva. Društveno poduzetništvo je potrebno u BiH zbog:

  • postojanja niza krupnih socijalnih problema, siromaštva, socijalne isključenosti i teškog položaja u poduzetništvu i u pristupu tržištu rada niza marginaliziranih društvenih grupa
  • toga što je društveno ili socijalno poduzetništvo ekonomski znatno efikasniji i društveno znatno prihvatljiviji način rješavanja pitanja socijalne isključenosti i građenja socijalne kohezije, nego što je to tradicionalna državna skrb o socijalno ugroženim osobama kroz budžetsko ili drugo finansijsko izdvajanje za pokrivanje potreba te populacije. U prvom slučaju ljudima se nudi kreativan status stvaranja dohotka za svoje izdržavanje, u drugom oni su samo potrošači javnog ili drugog novca koji za njih neko drugi osigurava
  • toga što postoje brojni modeli, znanje, iskustvo i finansijski resursi za organiziranje društvenih preduzeća kao forme društvenog poduzetništva

Priliku za razvoj predstavlja i sistemska finansijska potpora kroz evropske fondove i programe te rastuća svjesnost o važnosti društvenog poduzetništva kod državnih, regionalnih, lokalnih i obrazovnih institucija. Sinergija pozitivnog djelovanja svih institucionalnih dionika i donositelja odluka na svim razinama, preduslov je dugoročno održivog razvoja društvenog poduzetništva u Bosni i Hercegovini.

Društveno poduzetništvo u BiH je tek počelo da privlači kvalitetne investitore iz javnog, privatnog i civilnog sektora koji razvijaju inovativne poduzetničke ideje za rješavanje socijalnih problema nezaposlenosti, siromaštva i drugih oblika socijalne isključenosti i osiguranja ekonomskog i socijalnog razvoja u zemlji kroz tržišnu ponudu konkurentnih proizvoda i usluga. Društvena preduzeća će do 2025. godine u BiH će činiti 10% ukupnih malih i srednjih preduzeća i zapošljavati 5% ukupnog broja uposlenih u privredi BiH.

Izvori:

Marija Pavković: društveno poduzetništvo kao model zapošljavanja osoba s invaliditetom

Prof. dr Anto Domazet: društveno poduzetništvo za blagostanje u Bosni i Hercegovini