Poštujmo žene iz ruralnih područja – studijska posjeta predstavnica Caritasa biskupije Banja Luka

Udružene su jučer u prostorijama svog Centra za obuku i dizajn u ručnom radu ugostile predstavnice Caritasa biskupije Banja Luka koji u partnerstvu sa Caritasom Austrije provodi projekat pod nazivom “Poštujmo žene iz ruralnih područja” kojeg finansira Europska unija.

Međunarodni dan žena na selu obilježava se svake godine 15. oktobra, a položaj žena na selu u Bosni i Hercegovini je alarmantan. Statistika pokazuje da 60% stanovništva BiH živi u ruralnim područjima koja često imaju vrlo lošu infrastrukturu, udaljena su i nepovezana.

Žene na selu se suočavaju s višestrukim barijerama i problemima: od osnovnih egzistencijalnih potreba, ograničenih ekonomskih mogućnosti, siromaštva, pa do nepovoljnih razvojnih politika koje ugrožavaju održivost ruralnih djelatnosti.

Opšti cilj projekta jeste doprinijeti prevenciji nasilja u porodici i nasilja nad ženama, u ruralnim područjima kao što su Ljubija, Glamoč, Prnjavor, Banja Luka i Kotor Varoš.

Caritas se također bavi se temama iz oblasti ljudski prava, ravnopravnosti polova, osnaživanja žena, učenja novih vještina, te organiziraju kreativne radionice pletenja.

Udružene kao dobrovoljno udruženje žena ima za cilj zaštitu, promociju i očuvanje bosanskohercegovačkih rukotvorina, očuvanje digniteta žena pletilja, prenos tradicionalnih vještina na mlađe naraštaje kao i stvaranje povoljnih uslova za kreativno stvaralaštvo pletilja. Tokom studijske posjete predstavnica Caritasa podijelile smo svoja iskustva koja se tiču osnaživanja žena a kroz prizmu vlastitih aktivnosti fokusiranih na obuke iz pletenja i ručnog rada, te važnost osnaživanja i ekonomske nezavisnosti žena bez obzira da li žive u ruralnim ili urbanim područjima.